Enköping med omnejd

Västerås med omnejd

Avloppsservice sedan 2013

Våra spolbilar med filmutrustning ger fastighetsägare full kontroll

Tillsammans med oss får du full översikt hur rören verkligen ser ut i ditt hus, i din sommarstuga eller i din hyresfastighet. Med en rörinspektion kan sprickor, rörbrott och främmande föremål snabbt upptäckas och du får en möjlighet att agera innan stopp, läckage eller andra olyckor händer. Det är inte ovanligt att rötter från buskar och träd kan växa in i ledningsrör och på så sätt orsaka problem med minskad avrinning eller brott på rörledningar.

Har du avloppsstopp eller dålig lukt från avloppet är ett gott råd att ringa oss och beställa en spolbil samt rörinspektion. Med hjälp av avancerade kameror går vi in i rören och undersöker dem. Det gör att du kan se vad som orsakar stopp eller dålig lukt och verkligen göra något åt det, i tid. Vi hjälper dig gärna.

Paketlösningar privatkunder

Spolpatrullen hjälper er med spoltjänster i Enköping och Västerås med omnejd.
Här kan ni se våra aktuella erbjudanden för högtrycksspolning och stamspolning.

Alternativ 1

2.500:-
 • * Spolning 1 avlopp
 • * Efterkontroll med kamera
 • * Rengöring arbetsyta
 • Tillval: Filmmaterial på USB 695: - *

Alternativ 2

3.000:-
 • * Spolning 3 avlopp
 • * Efterkontroll med kamera
 • * Rengöring arbetsyta
 • Tillval: Filmmaterial på USB 695: - *

Alternativ 3

3.500:-
 • * Spolning 5 avlopp
 • * Efterkontroll med kamera
 • * Rengöring arbetsyta
 • Tillval: Filmmaterial på USB 895: - *

Alternativ 4

4.000:-
 • * Spolning 8 avlopp
 • * Efterkontroll med kamera
 • * Rengöring arbetsyta
 • Tillval: Filmmaterial på USB 895: - *

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala