Enköping med omnejd

Västerås med omnejd

Avloppsservice sedan 2013

Från akuta avloppsstopp till nya självbärande avloppsrör

Sedan 2013 har vi på Spolpatrullen levererat tjänster inom högtrycksspolning, relining och rörinspektion. Vi är ett välrenommerat och hårt jobbande företag och vi ägnar oss endast åt de arbetsuppgifter vi verkligen behärskar.

Alla våra arbeten utförs i enlighet med branschens fackmannamässiga krav. Vi är bland annat auktoriserade rörinspektörer i fastighet samt har 20 års samlad yrkeserfarenhet när det kommer till avloppsspolningar och felsökningar.

Spolpatrullens ambition är att sänka dina totalkostnader för fastigheten. Vi vet av erfarenhet att långsiktigt arbete med förebyggande underhåll på spillvattensystemet alltid är billigare än att åtgärda akuta stopp eller vattenskador.

Spillvattensystem ska hålla länge, därför är det viktigt med regelbundet underhåll, vi rekommenderar att man spolar sina avloppsrör var tredje till femte år.
Är avloppsrören äldre än 40 år så rekommenderar vi vår populära tjänst relining, där vi skapar nya självbärande avloppsrör i dom gamla rören. Läs mer om relining under fliken relining.

stvf

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala