Avloppsrensning i Västerås, Enköping, Uppsala | Spolpatrullen
Spolpatrullen Logo

Avloppsrensning - rörfräsning med kätting

Vi är snabbt på plats

Effektiv avloppsrensning med kättingfräsning

Avloppsrensning, även kallad fräsning är en effektiv metod vid kraftiga beläggningar och rostutfällningar som oftast blir i gjutjärnsavlopp. Fräsning med kätting eliminerar alla beläggningar och rostangrepp. På så sätt återskapar vi ett runt rör där papper och fekalier kan passera obehindrat.

Idag har vi förmånen att hjälpa nordens största bolag med just fräsning inför relining, kraven är höga men vi levererar alltid enligt önskemål för att slutresultatet ska bli den bästa.

Det är när högtrycksspolning inte är tillräckligt för att lösa problemet med stopp i avloppet eller dålig avrinning som rörfräsning är ett bra komplement. Rörfräsning genomförs med högtrycksspolning i kombination med roterande munstycken och kedjor som fräser bort de hårda beläggningar som uppstått i rören. I många fall handlar det om rost, rotintrång, betongrester eller andra beläggningar som börjat täppa till rören. Oavsett vad problemet beror på finns vi snabbt på plats för att utföra avloppsrensning där det behövs.

Snabba resultat med Spolpatrullen

Idag har vi förmånen att hjälpa Nordens största bolag med just fräsning inför relining, kraven är höga men vi levererar alltid enligt önskemål för att slutresultatet ska bli den bästa.

Avancerad utrustning för effektiv avloppsrensning i Västerås, Enköping, Uppsala

Vi använder oss av så kallad maskinell fräsning med kättingverktyg, maskinerna går att ställa in i olika hastigheter, rör kvalitén avgör oftast vilken hastighet som är bäst för ditt avlopp. Stammar och gjutjärnsledningar som är äldre än 40 år är ofta i behov av fräsning. De kan växa till sig över tid och omvandla den invändiga dimensionen till en mindre yta som är ojämn och skrovlig. Det leder i sin tur till att det lättare uppstår problem med stopp i avloppet och dålig avrinning då vattnet inte kan transporteras genom rören med samma effektivitet.

Vid fräsning använder vi oss alltid av inspektionskamera som hjälper oss att se när vi nått önskad resultat. Även spolbil används för att spola fram allt rost som sedan fångas/sugs upp ur avloppet. Men när vi utför skonsamma avloppsrensningar inleder vi först arbetet med en filmad rörinspektion. Det gör vi för att fastställa vårt beslut om att det är en avloppsrensning med rörfräsning som krävs för att lösa problemen i rören. I nästa steg fräser vi bort de hårda beläggningarna i rören med mekanisk fräsning. Under fräsningen har vi som
nämnt en kamera till hjälp för att alltid ha uppsikt över det som sker i röret medan arbetet genomförs. Slutligen genomför vi en inspektion av avloppsystemet innan vi avslutar uppdraget, för att säkerställa att vi uppnått det
önskade resultatet.

Vi har lång erfarenhet av avloppsrensning där vi alltid använder den senaste tekniken för bästa resultat. Du som kund får alltid en komplett dokumentation av vårt arbete för att du ska kunna ta del av arbetets resultat. Boka oss idag!

Spolpatrullen Avloppsrensning & rörfräsning med kätting
Spolpatrullen – Vi utför Avloppsrensning & rörfräsning Västerås, Enköping, Uppsala
Spela video om Spolpatrullen – Vi utför Avloppsrensning & rörfräsning Västerås, Enköping, Uppsala

Avloppsrensning

5000 kr
(efter rot avdrag)
Efterkontroll med kamera

- Säkerställer att problemet är löst.

Ingår 2 timmar på plats, därefter tillkommer en timkostnad..

Ring för snabb kontakt!

Varför välja oss

Nöjda samarbetspartners i Västerås, Enköping och Uppsala

Våra tjänster

Relining / Rörrenovering

När vi gör en rörrenovering med relining skapas ett nytt självbärande rörsystem och du slipper bila upp väggar & golv.

Stopp i avloppet

Vi löser akuta avloppsstopp dygnet runt. Vi har dessutom 24/7 jour med snabb utryckning.

Villaspolning

Vi rekommenderar dig regelbunden villaspolning. Då förebygger du & minimerar risken för akuta avloppsstopp.

Rörfräsning

Vi utför rörfräsning då vanlig  högtrycksspolning inte räcker till.

Rörinspektion / Ledningslokalisering

Spolpatrullen utför rörinspektion och filmar avlopp med hjälp av den senaste tekniken. Vi tar även reda på var ledningarna går.

Spolpatrullen Stamspolning - Utför Stamspolning och underhållsspolning i Västerås, Enköping & Uppsala
Stamspolning

Stamspolning bör genomföras var 5:e år. Vi hjälper dig både som villaägare, fastighetsägare och BRF.