Avloppsrensning - rörfräsning med kätting

Vi är snabbt på plats

Fräsning

Avloppsrensning, även kallad fräsning är en effektiv metod vid kraftiga beläggningar och rostutfällningar som oftast blir i gjutjärnsavlopp. Fräsning med kätting eliminerar alla beläggningar och rostangrepp. På så sätt återskapar vi ett runt rör där papper och fekalier kan passera obehindrat.

Idag har vi förmånen att hjälpa nordens största bolag med just fräsning inför relining, kraven är höga men vi levererar alltid enligt önskemål för att slutresultatet ska bli den bästa.

Utrustning

Vi använder oss av så kallad maskinell fräsning med kättingverktyg, maskinerna går att ställa in i olika hastigheter, rör kvalitén avgör oftast vilken hastighet som är bäst för ditt avlopp. Gjutjärnsledningar som är äldre än 40 år är ofta i behov av fräsning.

Vid fräsning använder vi oss alltid av inspektionskamera som hjälper oss att se när vi nått önskad resultat. Även spolbil används för att spola fram allt rost som sedan fångas/sugs upp ur avloppet.

Vi finns alltid tillgängliga 24/7 Jour
Spela videoklipp

Avloppsrensning

5000 kr (efter rot avdrag)
  • Rörfräsning av rostangrepp
  • Rörfräsning av hårda beläggningar
  • Rörfräsning av rotintrång
  • Rengöring arbetsytor
  • Efterkontroll med kamera
  • Ingår 2 timmar på plats, därefter tillkommer en timkostnad.

Varför välja oss

Nöjda samarbetspartners i Västerås, Enköping och Uppsala

Våra tjänster

Relining / Rörrenovering

När vi gör en rörrenovering med relining skapas ett nytt självbärande rörsystem och du slipper bila upp väggar & golv.

Stopp i avloppet

Vi löser akuta avloppsstopp dygnet runt. Vi har dessutom 24/7 jour med snabb utryckning.

Villaspolning

Vi rekommenderar dig regelbunden villaspolning. Då förebygger du & minimerar risken för akuta avloppsstopp.

Rörfräsning

Vi utför rörfräsning då vanlig  högtrycksspolning inte räcker till.

Rörinspektion / Ledningslokalisering

Spolpatrullen utför rörinspektion och filmar avlopp med hjälp av den senaste tekniken. Vi tar även reda på var ledningarna går.

Spolpatrullen Stamspolning - Utför Stamspolning och underhållsspolning i Västerås, Enköping & Uppsala
Stamspolning

Stamspolning bör genomföras var 5:e år. Vi hjälper dig både som villaägare, fastighetsägare och BRF.