Avloppsrensning - Fräsning med kätting

När högtrycksspolning inte räcker till

Fräsning

Avloppsrensning, även kallad fräsning är en effektiv metod vid kraftiga beläggningar och rostutfällningar som oftast blir i gjutjärnsavlopp. Fräsning med kätting eliminerar alla beläggningar och rostangrepp. På så sätt återskapar vi ett runt rör där papper och fekalier kan passera obehindrat.

Idag har vi förmånen att hjälpa nordens största bolag med just fräsning inför relining, kraven är höga men vi levererar alltid enligt önskemål för att slutresultatet ska bli den bästa.

Utrustning

Vi använder oss av så kallad maskinell fräsning med kättingverktyg, maskinerna går att ställa in i olika hastigheter, rör kvalitén avgör oftast vilken hastighet som är bäst för ditt avlopp. Gjutjärnsledningar som är äldre än 40 år är ofta i behov av fräsning.

Vid fräsning använder vi oss alltid av inspektionskamera som hjälper oss att se när vi nått önskad resultat. Även spolbil används för att spola fram allt rost som sedan fångas/sugs upp ur avloppet.

Varför välja oss


Ansvarsförsäkring

Vi innehar försäkringsskydd upp till 10milj SEK.


ROT-Avdrag

Vi hjälper er med rotavdrag och ansöker hos SKV.


Inga Dolda Kostnader

Vi jobbar med klara och tydliga offerter.


Egen Personal

Alla tjänster utförs med egen personal.


Innehar F-Skatt

Vårt org.nummer är 556921-3282. Godkänd för F-Skatt.


Verksamma sedan 2013

Vi har många års branscherfarenhet och finns i Västerås & Enköping.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala