Avloppsrensning

Avloppsrensning med kätting – När Högtrycksspolning inte räcker till

Effektiv avloppsrensning vid grova rostbeläggningar

Avloppsrensning används vid t.ex. grova rostbeläggningar, betongrester och spackel i avloppet. Vid avloppsrensning använder man sig av en rensmaskin med kätting alternativt ett speciellt spolmunstycke med kätting.

Rören blir som nya efter slipning

Med vår rensmaskin ställer vi in hastigheten så att kättingen jobbar optimalt i just ditt avlopp. Kättingen rensar effektivt bort envisa rostbeläggningar och på så sätt återskapar vi släta ledningar där papper och fekalier kan passera utan några som helst problem.

En besiktning av avloppet ligger alltid till grund innan vi börjar rensa med kätting, på så sätt skapar vi oss ett underlag för bästa möjliga resultat.

NÖJDA SAMARBETSPARTNERS I STRÄNGNÄS, ENKÖPING OCH UPPSALA