Fräsning med kätting

När högtrycksspolning inte räcker till

Fräsning

Fräsning är en effektiv metod vid kraftiga beläggningar och rostutfällningar som oftast blir i gjutjärnsavlopp. Fräsning med kätting eliminerar alla beläggningar och rostangrepp.

Utrustning

Vi använder oss av så kallad maskinell fräsning med kättingverktyg, maskinerna går att ställa in i olika hastigheter, rör kvalitén avgör oftast vilken hastighet som är bäst för ditt avlopp.

Vid fräsning använder vi oss alltid av inspektionskamera som hjälper oss att se när vi nått önskad resultat.

Nöjda samarbetspartners i
Uppsala, Enköping och Strängnäs