Brf & Samfälligheter

LÅNGSIKTIG PARTNER FÖR LÄGRE KOSTNADER

Spolpatrullens ambition är att sänka dina totalkostnader för fastigheten. Vi vet av erfarenhet att långsiktigt arbete med förebyggande underhåll på spillvattensystemet alltid är billigare än att åtgärda akuta stopp eller översvämningar. Spolpatrullen hjälper dig med långsiktig partner för lägre kostnader. 

Historiken och erfarenheten är lång, men vi fokuserar hellre på framtiden och blickar därför framåt. Spillvattensystemet ska hålla länge och det är viktigt att arbeta långsiktigt. Men det är viktigt att förstå och lösa akuta problem med stopp eller översvämningar först, och då bör man samtidigt dra lärdom och förebygga att det händer igen. Vi utvecklar både oss själva och våra tjänster för att kunna fortsätta vara en långsiktig samarbetspartner och hjälpa våra kunder att undvika stopp eller översvämningar. Vår personal på Spolpatrullen vidareutbildas kontinuerligt så att vi alltid har rätt kompetens erbjuda rätt service utifrån kundernas behov och förväntningar.


Investera i ett serviceavtal med oss på Spolpatrullen och få full kontroll över spillvattensystemet och därmed undvika akuta stopp eller översvämningar.

 

Bengt, Ordförande HSB Brf Bryggaren 113
"HSB Brf bryggaren har sedan en tid underhållsavtal med Spolpatrullen, vi är verkligen nöjda med deras höga servicenivå, kvalitet och trevlig personal."

NÖJDA SAMARBETSPARTNERS I STRÄNGNÄS, ENKÖPING OCH UPPSALA

EFFEKTIV AVLOPPSSPOLNING MED SPOLPATRULLEN AB

Är det dags att rensa ditt avlopp? Vi på Spolpatrullen hjälper dig dygnet runt med alla problem inom högtrycksspolning, avloppsspolning, akuta stopp i avloppet, avloppsrensning, stamspolning och rörinspektion.

Avlopp och rörsystem som är i dålig kondition och uteblivet underhåll kan leda till katastrofala påföljder till enorma kostnader. Undvik dyra stambyten, med vår metod hjälper vi dig att förlänga drifttiden och hållbarheten på befintliga stammar.
Vi är specialiserade på felsökningar och åtgärder inom fastighetsförlagda rörsystem.

Våra rörinspektörer är utbildade och auktoriserade enligt STVF - Standard.

stvf