Minska risken för kostsamma ingrepp

Bristfälligt eller obefintligt ritningsunderlag är vanligt förekommande i dagens äldre fastigheter. När skador uppstår finns ingen ordentlig kartläggning av rörledningarna vilket riskerar kostsamma ingrepp helt i onödan.

Sondning avlopp

Med hjälp av vår sondutrustning kan vi lokalisera ledningar när ritningar saknas eller tveksamheter uppstår. Vi hjälper er att finna det osynliga för framtida insatser.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala