Ledningslokalisering

Ledningslokalisering – När tveksamheter uppstår

Med ledningslokalisering minskas risken
för kostsamma ingrepp

Bristfälligt eller obefintligt ritningsunderlag är vanligt förekommande i dagens äldre fastigheter. När skador uppstår finns ingen ordentlig kartläggning av rörledningarna vilket riskerar att kostsamma ingrepp görs helt i onödan. Vi hjälper er att finna det osynliga och på så sätt får ni rätt underlag för framtida insatser.

Saknas ritningar?

Vi kartlägger avloppsrören åt er!

Med hjälp av en sond kan vi lokalisera ledningar då ritningar saknas eller om tveksamheter uppstår. Kontakta oss om ni behöver veta var ledningarna är dragna, så hjälper vi er med ledningslokalisering.

NÖJDA SAMARBETSPARTNERS I STRÄNGNÄS, ENKÖPING OCH UPPSALA