Räkna hem underhållet

RÄKNA HEM DET FÖREBYGGANDE UNDERHÅLLET – UNDVIK STAMBYTE I FÖRTID

Minimera riskerna och kostnaderna för dyra vattenskador genom ett noggrant planerat underhållsarbete tillsammans med Spolpatrullen.

 

Boka regelbunden Stamspolning
Spola stammarna vart femte år. Att du får stopp i avloppet beror oftast på bristande underhåll av stammarna, och konsekvensen blir i många fall översvämningar och det blir dyra vattenskador. Om du spolar stammarna vart femte år förebygger du akuta, onödiga och dyra åtgärder.

 

Rörinspektion
Budgetera för rörinspektion före en renovering eller en stor ombyggnation. Då säkerställer du ledningarnas läge och skick. Det minskar risken för att ledningarna skadas under renoveringen, och ger underlag för att utföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Erfarenheten säger att befintliga ritningar inte alltid stämmer med verkligheten.

 

Tredjepartskontroll
Planera slutbesiktning på renoverade eller nylagda rörledningar för att upptäcka eventuella rörskador, produktionsfel eller byggrester i ledningarna. Denna tredjepartskontroll ska inte utföras av entreprenören som har lagt eller renoverat ledningarna. Utför alltid slutbesiktningen innan någon flyttar in så har du mer tid på dig att åtgärda eventuella fel.

 

Kostnadsfri statuskontroll
Hos oss kan ni boka en kostnadsfri statuskontroll av ert avloppssystem? Vi hjälper dig att skapa en bild av statusen på ditt nuvarande avloppssystem.

NÖJDA SAMARBETSPARTNERS I STRÄNGNÄS, ENKÖPING OCH UPPSALA

EFFEKTIV AVLOPPSSPOLNING MED SPOLPATRULLEN AB

Är det dags att rensa ditt avlopp? Vi på Spolpatrullen hjälper dig dygnet runt med alla problem inom högtrycksspolning, avloppsspolning, akuta stopp i avloppet, avloppsrensning, stamspolning och rörinspektion.

Avlopp och rörsystem som är i dålig kondition och uteblivet underhåll kan leda till katastrofala påföljder till enorma kostnader. Undvik dyra stambyten, med vår metod hjälper vi dig att förlänga drifttiden och hållbarheten på befintliga stammar.
Vi är specialiserade på felsökningar och åtgärder inom fastighetsförlagda rörsystem.

Våra rörinspektörer är utbildade och auktoriserade enligt STVF - Standard.

stvf