Räkna hem underhållet med hjälp av Spolpatrullen
Spolpatrullen Logo

Räkna hem underhållet

Vi är snabbt på plats

Räkna hem det förebyggande underhållet

Minimera riskerna och kostnaderna för dyra vattenskador genom ett noggrant planerat underhållsarbete tillsammans med Spolpatrullen.

Spolpatrullen – vi är din långsiktiga och pålitliga partner Underhållsspolning och avloppservice
Rörinspektion

Budgetera för rörinspektion före en renovering eller en stor ombyggnation. Då säkerställer du ledningarnas läge och skick. Det minskar risken för att ledningarna skadas under renoveringen, och ger underlag för att utföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Erfarenheten säger att befintliga ritningar inte alltid stämmer med verkligheten.

Boka regelbunden stamspolning

Spola stammarna vart femte år. Att du får stopp i avloppet beror oftast på bristande underhåll av stammarna, och konsekvensen blir i många fall översvämningar och det blir dyra vattenskador. Om du spolar stammarna vart femte år förebygger du akuta, onödiga och dyra åtgärder.

Tredjepartskontroll

Planera slutbesiktning på renoverade eller nylagda rörledningar för att upptäcka eventuella rörskador, produktionsfel eller byggrester i ledningarna. Denna tredjepartskontroll ska inte utföras av entreprenören som har lagt eller renoverat ledningarna. Utför alltid slutbesiktningen innan någon flyttar in så har du mer tid på dig att åtgärda eventuella fel.