Rörinspektion

Lokalisera och förebygg framtida fel

Filmning avlopp

Vi är auktoriserade rörinspektörer och det är ett begrepp som borgar för kvalité.
Det finns fyra skäl till att man väljer att filma avloppsledningar i fastighet:

Felsökning

Filmning av ledning sker efter återkommande driftstörningar. Prioriteringen är att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet.

Besiktning av funktion

Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, t ex för att kartlägga omfattning av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus.

Besiktning av kondition

Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering.

Slutbesiktning

Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rörskador och produktionsfel samt utgör även kontroll att ledningen är ren från byggrester.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala