Stamspolning med garanti

Är ni i behov av en stamspolning så är vi det självklara valet. Vi är ett etablerat företag med stor erfarenhet och ett gediget yrkeskunnande som hjälper alla typer av kunder med stamspolning och underhåll av avloppssystem.

Vi lämnar alltid garanti efter slutförd stamspolning. Undantag WC stammar då vi ej kan kontrollera vad folk spolar ner i sina toaletter.

Specialister på stamspolning

Vi ägnar oss endast åt de arbetsuppgifter vi verkligen behärskar. Alla våra arbeten utförs i enlighet med branschens
fackmannamässiga krav. Stamspolning är en av våra spetskompetenser.

Metodbeskrivning

Samtliga stamspolningar påbörjas alltid längst ner i fastigheten, på så sätt har vi kontroll över att vi har rena rör under oss när vi successivt arbetar oss uppåt i fastigheten.

Vi använder alltid inspektionskamera för att säkerställa rena ledningar. Kameran hjälper oss också att lokalisera eventuella fel/brister på avloppet, detta framgår i rapporten efter slutförd stamspolning.

Resultat

När stamspolningen är slutförd får ni som beställare alltid en rapport på slutfört uppdrag. Där framgår eventuella fel/brister samt åtgärdsförslag för att förebygga framtida problem. Vi skapar kontroll över avloppssystemet så att rätt beslut kan fattas.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala