Stopp i avloppet

Har du råkat ut för avloppsstopp? Vi har jour och är snabbt på plats!

Ett akut avloppsstopp kan snabbt leda till stora vattenskador

Ett akut avloppsstopp kan snabbt leda till stora vattenskador och bör åtgärdas omedelbart. Minsta mängd vatten som kan komma upp på fel ställen kan leda till omfattande vattenskador. Genom att underhålla avloppet regelbundet så förebyggs risken för akuta avloppsstopp. Men du kan vara lugn, är olyckan framme så är vi snabbt på plats med rätt åtgärder.

Kontinuerligt underhåll minskar risken för stopp

Ökad användning av fett och oljor i matlagningen, energibesparingar som ger minskade flöden och lägre varmvattentemperatur bidrar till stopp i avloppet. Bristande underhåll leder lätt till att föremål fastnar i rören. Det medför ökad risk för akuta avloppsstopp. Ett avloppsstopp kan upptäckas i tid genom att avloppet börjar klucka, bubbla eller rinna undan dåligt.

NÖJDA SAMARBETSPARTNERS I STRÄNGNÄS, ENKÖPING OCH UPPSALA