TJÄNSTER

Vi är specialiserade på felsökningar och åtgärder inom fastighetsförlagda rörsystem

Stopp i avloppet

Ett akut stopp i avloppet kan snabbt leda till stora vattenskador och bör åtgärdas omedelbart.

Minsta mängd vatten som kan komma upp på fel ställen kan leda till omfattande vattenskador.

Brist i underhållet kan leda lätt till att föremål fastnar i rören, det medför ökad risk för akuta avloppsstopp. Ett avloppsstopp brukar upptäckas i tid genom att avloppet börjar klucka, bubbla eller rinna undan dåligt.

_8106097[1]
spolpatrullen7

Stamspolning

Dagligen utför vi stamspolningar åt bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Med över 20 års samlad yrkeserfarenhet har vi spolat det mesta och anser oss väldigt duktiga på det vi gör.
Ett eftersatt underhåll av avloppssystemet kan få förödande konsekvenser till enorma kostnader.

Vi besitter lång erfarenhet när det kommer till stamspolning, anlitar ni oss så är ni i trygga händer.

Vi lämnar alltid garantier på utförda stamspolningar.

Avloppsrensning

Avloppsrensning utförs då högtrycksspolning inte räcker till.

Vid avloppsrensning använder man sig av en rensmaskin med kätting alternativt ett speciellt spolmunstycke med kätting.

Avloppsrensning används vid t ex grova rostbeläggningar, betongrester, spackel i avloppet.

spolpatrullen2
spolpatrullen4

Underhållsspolning

En rekommendation är underhållsspolning, detta innebär att vi spolar fastighetens
(villans) avloppssystem i ett förebyggande syfte.

Allt för att minimera risken för akuta avloppsstopp med översvämningar som följd.
På detta sätt förlänger du även livslängden på avloppssystemet.

Rörinspektion

Spolpatrullen utför rörinspektion och filmar avlopp. Med hjälp av den senaste tekniken utför vi rörinspektion i samtliga fastigheter.

Om du får återkommande stopp i avloppet, eller misstänker rörbrott, rötter mm så är en rörinspektion ett snabbt och effektivt sätt att upptäcka ett problem.

Felsökning av rör och kontroll av driftstatus.

_8105923[1]
SP_Ledningslokalisering3

Ledningslokalisering

Med hjälp av en sond kan vi lokalisera ledningar då t ex ritningar saknas eller om tveksamheter uppstår.

Kontakta oss vid tveksamheter, vi hjälper er med ledningslokalisering.

Punktlagning

Spolpatrullen hjälper dig med punktlagning innebär lagning av begränsad skada i avloppsrör som i övrigt är i gott skick. Vid t ex sprickor, hål & rotintrång.

Punktlagning har blivit mycket uppskattat. Det gäller framförallt i de fall där rören är relativt nya och skador uppstått, eller där en större åtgärd är planerad att utföras i framtiden.

Punktlagning är kostnadseffektivt och störningsfritt.

spolpatrullen10
spolpatrullen14

Klottersanering

Vi är utbildade av trion tensid när det gäller klottersanering och kunskap av klotterbortagare.

Vi använder oss av AGS-metoden som är en effektiv teknik för klottersanering, en metod som är anpassad för miljön.

Arbetssätt och val av medel anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och omgivningen.

När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret tvättas bort med hett vatten och högtrycksspolning (om ytan tål detta).

Samtliga rengöringsmedel från AGS är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten.
De är biologiskt nedbrytbart enligt OECD:s normer.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala