Vi är snabbt på plats

VÅRT TJÄNSTEUTBUD

VI ÄR SPECIALISERADE PÅ FELSÖKNINGAR OCH ÅTGÄRDER INOM FASTIGHETSFÖRLAGDA RÖRSYSTEM.

Vi finns i Enköping och Västerås
Service i städerna med omnejd

Service dygnet runt
Vi är tillgängliga dygnet runt

Stopp i avloppet

Ett akut stopp i avloppet kan snabbt leda till stora vattenskador och bör åtgärdas omedelbart. Minsta mängd vatten som kan komma upp på fel ställen kan leda till omfattande vattenskador.

Brist i underhållet kan leda lätt till att föremål fastnar i rören, det medför ökad risk för akuta avloppsstopp. Ett avloppsstopp brukar upptäckas i tid genom att avloppet börjar klucka, bubbla eller rinna undan dåligt.

Vi löser akuta avloppsstopp dygnet runt, kontakta oss omgående vid stopp i avloppet.

spolpatrullen_huvudbild_stamspolningBrf
spolpatrullen_huvudbild_Underhallsspolning

Stamspolning

Stamspolning av rörsystemet hjälper till att motverka akuta och kostsamma avloppsstopp och illaluktande dofter. Livslängden på stammar förlängs även avsevärt. Det kallar vi för en riktigt bra investering för framtiden.

Om vattnet rinner långsamt och trögt eller kluckar i handfat, diskho eller i duschens avlopp, då kan det vara god tid för en rensning av avloppet.

Vi går igenom samtliga ledningar i fastigheten vid en stamspolning. Vi startar alltid med att arbeta oss upp i fastigheten och börjar alltid med samlingsledningen nerifrån. Därefter fortsätter vi med kök, badrum och tvättstuga.

Vi rekommenderar alltid att en stamspolning bör genomförs var 5:e år. Genom att underhållsspola sina rör var 5:e år undviker man kostsamma vattenskador och onödiga försäkringsärende.
Med en stamspolning kan man också upptäcka brister och problem i god tid. Som då kan åtgärdas innan det är försent.

 

Avloppsrensning

Avloppsrensning utförs då högtrycksspolning inte räcker till.

Vid avloppsrensning använder vi oss av rensmaskin med kätting (mekanisk rensning) alternativt ett speciellt spolmunstycke med kätting. Avloppsrensning används vid t ex grova rostbeläggningar, betongrester, rötter och spackel i avloppet.

Vid rostangrepp i gjutjärnsledningar är mekanisk rensning med kätting det mest effektiva alternativet enligt oss.
Vi återskapar en slät yta i röret vilket gör att papper och fekalier kan passerar obehindrat.

Med våra rensmaskiner kan vi ställa hastigheten och på så sätt anpassa arbetsmomentet efter rörens kvalité.

spolpatrullen_huvudbild_Avloppsrensning
spolpatrullen4

Villaspolning

Den största orsaken till stopp i rören är bristande underhåll. Avlopps- och dagvattenledningar som inte sköts om täpps förr eller senare igen och kan ge omfattande vattenskador som följd, en kostnad du gärna vill slippa.

När du vart tredje till femte år spolar fastighetens rör rensas fett och avlagringar bort och vattenvägen hålls fri. En trygghet för dig eftersom rena rör minskar risken för stopp och översvämningar.

Vi hjälper dig att ta helhetsgrepp om avloppsystemet, boka villaspolning regelbundet så minimerar du risken för onödiga avloppsstopp.

Rörinspektion

Spolpatrullen utför rörinspektion och filmar avlopp. Med hjälp av den senaste tekniken utför vi rörinspektion och dokumentation i samtliga fastigheter.

Om du får återkommande stopp i avloppet, eller misstänker rörbrott, rötter mm så är en rörinspektion ett snabbt och effektivt sätt att upptäcka ett problem. Vi utför felsökning av rör och kontroll av driftstatus. Vi kommer alltid med ett åtgärdsförslag om det behövs.

Vi är utbildande enligt Sveriges TV-inspektionsföretags Förening (STVF) T25.

spolpatrullen_Startsida_Bildspel_1_1280x800px_new
SP_Ledningslokalisering3

Ledningslokalisering

När vi utför en ledningssökning så för vi in en sond, även kallad sändare i rören. Sonden drivs framåt med hjälp av en rörålskamera som kontinuerligt ger med sig en signal som vi spårar från markytan. Uppe vid markytan har vi en mottagare som fångar upp dessa signaler och vi kan då följa ledningarnas gång under marken.

Om du problem med att lokaliserar vart rören tar vägen, vart i rören som det läcker eller har blivit stopp? Med en ledningssökning hittar vi snabbt svårfunna problem som vi sedan kan åtgärda.

Ska du renovera men vet inte vart ledningarna går?
Då är ledningslokalisering det bästa alternativet.

 

Punktlagning

Spolpatrullen hjälper dig med punktlagning, det innebär lagning av begränsad skada i avloppsrör som i övrigt är i gott skick. Vid t ex sprickor, hål, förskjutning eller rotintrång.

Punktlagning har blivit mycket uppskattat. Det gäller framförallt i de fall där rören är relativt nya och skador uppstått, eller där en större åtgärd är planerad att utföras i framtiden. Punktlagning är kostnadseffektivt och störningsfritt.

Att reparera en skada med punktlagning där alla förberedelser är inräknade tar ca 4-5 timmar. En snabb och effektiv metod.

spolpatrullen_Relining_strumpaOrange5
spolpatrullen10

Relining / Rörinfodring

Vid relining med flexibla foder skapas ett nytt självbärande rörsystem med hjälp av tryckluftsteknik och fodret härdar under tryck inuti gamla röret. Det installeras helt enkelt ett nytt rör med det gamla röret som form. När det nya röret härdat är det inte längre beroende av det gamla röret.

Hållbarheten på materialet är 40-50 år.
Vi lämnar såklart garantier på alla utförda uppdrag.

Klottersanering

Vi är utbildade av trion tensid när det gäller klottersanering och kunskap av klotterbortagare. Vi använder oss av AGS-metoden som är en effektiv teknik för klottersanering, en metod som är anpassad för miljön.

Arbetssätt och val av medel anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och omgivningen. När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret tvättas bort med hett vatten och högtrycksspolning (om ytan tål detta).

Samtliga rengöringsmedel från AGS är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbart enligt OECD:s normer.

spolpatrullen_huvudbild_klottersanering_20211123_2

Varför välja oss


Ansvarsförsäkring

Vi innehar försäkringsskydd upp till 10milj SEK.


ROT-Avdrag

Vi hjälper er med rotavdrag och ansöker hos SKV.


Inga Dolda Kostnader

Vi jobbar med klara och tydliga offerter.


Egen Personal

Alla tjänster utförs med egen personal.


Innehar F-Skatt

Vårt org.nummer är 556921-3282. Godkänd för F-Skatt.


Verksamma sedan 2013

Vi har många års branscherfarenhet och finns i Västerås & Enköping.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala

Behöver du hjälp? Vi är bara ett samtal bort!