Underhållsspolning

Bristande underhåll kan få förödande konsekvenser till enorma kostnader.

Ta ställning och investera i ert avloppssystem

Idag är det vanligt att väldigt många avloppstopp har bristande underhåll av stammarna. Den vanligaste orsaken är att det blir översvämningar vilket leder till dyra jourutryckningar. Vi erbjuder därför underhållsspolning just för dig. Underhållsspolning innebär att vi spolar fastighetens eller villans avloppssystem i ett förebyggande syfte.

Vi hjälper er gärna att minimera risken för akuta avloppsstopp. Dagligen jobbar vi förebyggande mot bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatpersoner.

Förläng stammarnas livslängd

Vi hjälper dig att förlänga stammarnas livslängd. Spola stammarna regelbundet ungefär vart sjunde år, för att minska risken för igensättning och förebygger översvämningar och vattenskador i fastigheten. Rörens livslängd förlängs dessutom när fettbeläggningar och främmande föremål som blockerar spolas bort.

Ta ställning och investera i ert avloppssystem redan idag för att undvika avloppsproblem. I det långa loppet sparar ni pengar och slipper dyra jourutryckningar.

NÖJDA SAMARBETSPARTNERS I STRÄNGNÄS, ENKÖPING OCH UPPSALA