Underhåll är nyckeln för ett fungerande avloppssystem

För att kunna förebygga problem, ta reda på statusen och konditionen på ens avlopp så måste man ta ett helhetsgrepp. Vi på Spolpatrullen hjälper er att spola och filma igenom avloppssystemet, vi skapar ett nuläge åt er.

Man kan ha skador, rost på sitt avlopp utan att veta om det, eftersom dem stora problemet döljer sig under ytan. Det finns många fördelar med att unna sitt avlopp en underhållsspolning. Risken att få stopp minskar, livslängden ökar och en underhållsspolning vart fjärde till femte år är allt som behövs.

Underhållsspolning höjer värdet på din fastighet

Ett väl underhållet rörsystem kan dessutom höja värdet på din fastighet vid en eventuell försäljning. Det bevisar också att du gjort ditt yttersta för att förlänga livslängden på det befintliga rörsystemet.

Undersökningsplikt vid köp av fastighet?

Vi hjälper er att ta reda på hur rörsystemet ser ut i den aktuella fastigheten, vår erfarenhet säger att många husköp genomförs idag utan att du som köpare har en aning om statusen på rörsystemet. Kontakta oss så hjälper vi er att se det osynliga.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala