Underhåll av avlopp

Stopp i avloppet beror idag på ett
bristande underhåll av avloppssystem.

Vi hjälper er att minimera risken för akuta avloppsstopp. Dagligen jobbar vi förebyggande mot bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatpersoner.

Förläng livslängden

Regelbunden underhållsspolning förlänger
livslängden på det befintliga avloppsystemet.
Att spola förebyggande lönar sig i längden.

Nöjda samarbetspartners i
Västerås, Enköping och Uppsala