Västerås Stads julbelysning 2014, Västerås & Co 14-266